Biography

Prof. Katarzyna Pisarska is a Polish social entrepreneur, civic activist and academic. She is the Founder of the European Academy of Diplomacy, the Visegrad School of Political Studies and a Co-Founder of the Casimir Pulaski Foundation, the Warsaw Security Forum.

Currently, Prof. Pisarska is the Chair of the Warsaw Security Forum in Poland. She presides over the Board of Directors of the European Academy of Diplomacy and the Foundation Council of the Casimir Pulaski Foundation. She is also the Vice President of the European Forum Alpbach in Austria.

In addition to her social entrepreneur work, Prof. Pisarska pursues a career in academia. She is an Associate Professor at the Warsaw School of Economics and a CPD Faculty Fellow at the University of Southern California in Los Angeles. Previously, Prof. Pisarska was a Visiting Researcher at Harvard University (2007, Fulbright Scholarship), Johns Hopkins University’s School of Advanced International Studies (2010), Australian National University (2015), University of Southern California (2019) and the University of Malaga (2022-2023).

For her leadership accomplishments, Prof. Pisarska has been recognized as a Young Global Leader by the World Economic Forum (2014) and a Munich Young Leader by the Munich Security Conference (2021).

Media

Publications

Monographs

Articles and Book Chapters

 • K. Pisarska, “Soft Power in North America and Europe”, in: Routledge Handbook of Soft Power, edited by Naren Chitty, Craig Hayden, Li Ji, Gary Rawnsley, John Simons, Routledge, 2016 (forecoming) Link

 • K. Pisarska, “How the  Promise of Europe Has Been Fullfiled”, Europe Needs Swagger – a CNBC Special Report, 14 October 2015, Link

 • K. Pisarska, “Central Europe and the Immigrant Crisis: Understanding the East-West European Divide”, The Australian Outlook, Australian Institute of International Affairs, Canberra, 2 November 2015, Link

 • K. Pisarska, “Poland’s strategic awakening: a new leader appears”, The Strategist, Australian Strategic Policy Institute, Canberra, 6 May 2015, Link

 • K. Pisarska, “Peace Diplomacy and the Domestic Dimension of Norwegian Foreign Policy: The Insider’s Accounts”, Scandinavian Political Studies Volume 38, Issue 2, p. 198–215, June 2015, Link

 • K. Pisarska, “How Visegradians can emulate the Scandinavians in telling their story to the world”, CPD Monitor, Vol.6, Issue 2, Summer 2014. Link

 • K. Pisarska, “The role of domestic public engagement in the formulation and implementation of U.S. Government-sponsored Educational Exchanges – an Insider’s Account”, Place Branding & Public Diplomacy, Palgrave McMillan, 2 July 2014. Link

 • K. Pisarska, “From Great Atlanticists to Great Europeans? The Impact of Obama’s Foreign Policy on Central Europe”, in: Obama, US Politics, and Transatlantic Relations: Change or Continuity?, ed. G. Scott-Smith, Peter Lang Publishers, Frankfurt 2012. Link

 • K. Pisarska, “European Integration Studies in Political Science: the case of Poland”, in: Analyzing European Union Politics, eds. F. Bindi & K. A. Eliassen, Il Mulino, Bologna, 2012.

 • K. Pisarska, „Monitorowanie rozwoju kryzysu finansowego i przezwyciężanie jego skutków – współpraca państw i instytucji Unii Europejskiej”, [w:] Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Nr. 1 (19) 2012, s. 167-186. Link

 • K. Pisarska, “Projekty modernizacyjne zmian pozycji państw narodowych w Unii Europejskiej”, [w:] Kwartalnik Kolegium Ekononiczno-Społecznego, nr. 1 (9)/2012, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2012.

 • K. Pisarska, “America and the Eastern Partnership Initiative: From Friend to Meaningful Contributor” , Central European Digest, Issue Brief no. 120, Center for European Policy Analysis, Washington D.C., 1.09.2011. Link

 • K. Pisarska, „Wschodnie sąsiedztwo RP: między Unią Europejską a Rosją – Prognoza rozwoju wydarzeń”, ekspertyza przygotowana dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2011

 • K. Pisarska, „Państwo i ciała wpływające na wykonywanie władzy”, [w:] Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, SGH, Warszawa 2011, Wydanie II. Link

 • K. Pisarska, “Polityka Unii Europejskiej wobec Federacji Rosyjskiej przed i po 2004 roku: czynniki zmian i kierunki ewolucji”; [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 8 (2010), Zeszyt 3, Lublin 2010. Link

 • K. Pisarska, “Zmiany w europejskiej i polskiej polityce wschodniej po 2004 roku”, [w:] Administracja Publiczna. Między polityką, prawem i ekonomią, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010. Link

 • K. Pisarska, “Doktryna ULB – koncepcja Giedroycia i Mieroszewskiego”, Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego, Warszawa, maj/2010, ss.23-25, ISSN 2080-8852 (zbiór esejów ukazał się również w języku angielskim). Link

 • K. Pisarska, M. Słowikowski, P. Żurawski vel Grajewski, “Polityka Wschodnia Unii Europejskiej po rozszerzeniu (2004-2009) wnioski dla Polski”, Raport Centrum Europejskiego Natolin, Warszawa 2009.

 • K. Pisarska, “The role of the new Member States in the developing of the EU’s Eastern agenda in the years 2004-2007 – perceptions of EU officials”, The Pulaski Report no. 1, Fundacja Kazimierza Pułaskiego, Warsaw, September 2008. Link

 • K. Pisarska, „Państwo i ciała wpływające na wykonywanie władzy, [w:] Współczesne Państwo w teorii i praktyce – wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.

 • K. Pisarska, „Polityka zagraniczna Unii Europejskiej jako narzędzie przezwyciężania kryzysu wewnątrzunijnego, [w:] Integracja europejska – nowe bariery czy trwały kryzys?, red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.

 • K. Pisarska, „Polskie doświadczenia we wprowadzaniu wiz dla wschodnich sąsiadów i ich znaczenia dla Unii Europejskiej”, [w:] Polska i jej sąsiedzi, red. J.Osiński, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.

 • K. Pisarska, “Rola Polski w tworzeniu Wschodniego Wymiaru UE”, [w:] Polska w NATO i Unii Europejskiej – nowe priorytety polskiej polityki zagranicznej, red. K. Pisarska, Z.Pisarski, Wydawnictwo FMD, Warszawa 2004.

 • K. Pisarska, „Polska a układ z Schengen – dylematy polityki wizowej wobec wschodnich sąsiadów”, [w:] Polska w Unii Europejskiej, red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH 2004.

 • K.Pisarska, “Polska a jej wschodni sąsiedzi w świetle wprowadzania polityki wizowej UE na polskich wschodnich granicach, [w:] Szanse i Zagrożenia Polskiej Polityki Zagranicznej – opinie młodego pokolenia, red. K. Pisarska, Z.Pisarski, Wydawnictwo FMD, Warszawa 2002.

Publications

Monographs

Articles and Book Chapters

K. Pisarska, “Soft Power in North America and Europe”, in: Routledge Handbook of Soft Power, edited by Naren Chitty, Craig Hayden, Li Ji, Gary Rawnsley, John Simons, Routledge, 2016 (forecoming) Link

K. Pisarska, “How the  Promise of Europe Has Been Fullfiled”, Europe Needs Swagger – a CNBC Special Report, 14 October 2015, Link

K. Pisarska, “Central Europe and the Immigrant Crisis: Understanding the East-West European Divide”, The Australian Outlook, Australian Institute of International Affairs, Canberra, 2 November 2015, Link

K. Pisarska, “Poland’s strategic awakening: a new leader appears”, The Strategist, Australian Strategic Policy Institute, Canberra, 6 May 2015, Link

K. Pisarska, “Peace Diplomacy and the Domestic Dimension of Norwegian Foreign Policy: The Insider’s Accounts”, Scandinavian Political Studies Volume 38, Issue 2, p. 198–215, June 2015, Link

K. Pisarska, “How Visegradians can emulate the Scandinavians in telling their story to the world”, CPD Monitor, Vol.6, Issue 2, Summer 2014. Link

K. Pisarska, “The role of domestic public engagement in the formulation and implementation of U.S. Government-sponsored Educational Exchanges – an Insider’s Account”, Place Branding & Public Diplomacy, Palgrave McMillan, 2 July 2014. Link

K. Pisarska, “From Great Atlanticists to Great Europeans? The Impact of Obama’s Foreign Policy on Central Europe”, in: Obama, US Politics, and Transatlantic Relations: Change or Continuity?, ed. G. Scott-Smith, Peter Lang Publishers, Frankfurt 2012. Link

K. Pisarska, “European Integration Studies in Political Science: the case of Poland”, in: Analyzing European Union Politics, eds. F. Bindi & K. A. Eliassen, Il Mulino, Bologna, 2012.

K. Pisarska, „Monitorowanie rozwoju kryzysu finansowego i przezwyciężanie jego skutków – współpraca państw i instytucji Unii Europejskiej”, [w:] Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Nr. 1 (19) 2012, s. 167-186. Link

K. Pisarska, “Projekty modernizacyjne zmian pozycji państw narodowych w Unii Europejskiej”, [w:] Kwartalnik Kolegium Ekononiczno-Społecznego, nr. 1 (9)/2012, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2012.

K. Pisarska, “America and the Eastern Partnership Initiative: From Friend to Meaningful Contributor” , Central European Digest, Issue Brief no. 120, Center for European Policy Analysis, Washington D.C., 1.09.2011. Link

K. Pisarska, „Wschodnie sąsiedztwo RP: między Unią Europejską a Rosją – Prognoza rozwoju wydarzeń”, ekspertyza przygotowana dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2011

K. Pisarska, „Państwo i ciała wpływające na wykonywanie władzy”, [w:] Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, SGH, Warszawa 2011, Wydanie II. Link

K. Pisarska, “Polityka Unii Europejskiej wobec Federacji Rosyjskiej przed i po 2004 roku: czynniki zmian i kierunki ewolucji”; [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 8 (2010), Zeszyt 3, Lublin 2010. Link

K. Pisarska, “Zmiany w europejskiej i polskiej polityce wschodniej po 2004 roku”, [w:] Administracja Publiczna. Między polityką, prawem i ekonomią, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010. Link

K. Pisarska, “Doktryna ULB – koncepcja Giedroycia i Mieroszewskiego”, Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego, Warszawa, maj/2010, ss.23-25, ISSN 2080-8852 (zbiór esejów ukazał się również w języku angielskim). Link

K. Pisarska, M. Słowikowski, P. Żurawski vel Grajewski, “Polityka Wschodnia Unii Europejskiej po rozszerzeniu (2004-2009) wnioski dla Polski”, Raport Centrum Europejskiego Natolin, Warszawa 2009.

K. Pisarska, “The role of the new Member States in the developing of the EU’s Eastern agenda in the years 2004-2007 – perceptions of EU officials”, The Pulaski Report no. 1, Fundacja Kazimierza Pułaskiego, Warsaw, September 2008. Link

K. Pisarska, „Państwo i ciała wpływające na wykonywanie władzy, [w:] Współczesne Państwo w teorii i praktyce – wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.

K. Pisarska, „Polityka zagraniczna Unii Europejskiej jako narzędzie przezwyciężania kryzysu wewnątrzunijnego, [w:] Integracja europejska – nowe bariery czy trwały kryzys?, red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.

K. Pisarska, „Polskie doświadczenia we wprowadzaniu wiz dla wschodnich sąsiadów i ich znaczenia dla Unii Europejskiej”, [w:] Polska i jej sąsiedzi, red. J.Osiński, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.

K. Pisarska, “Rola Polski w tworzeniu Wschodniego Wymiaru UE”, [w:] Polska w NATO i Unii Europejskiej – nowe priorytety polskiej polityki zagranicznej, red. K. Pisarska, Z.Pisarski, Wydawnictwo FMD, Warszawa 2004.

K. Pisarska, „Polska a układ z Schengen – dylematy polityki wizowej wobec wschodnich sąsiadów”, [w:] Polska w Unii Europejskiej, red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH 2004.

K.Pisarska, “Polska a jej wschodni sąsiedzi w świetle wprowadzania polityki wizowej UE na polskich wschodnich granicach, [w:] Szanse i Zagrożenia Polskiej Polityki Zagranicznej – opinie młodego pokolenia, red. K. Pisarska, Z.Pisarski, Wydawnictwo FMD, Warszawa 2002.

Privately

Privately, I am a busy mom of two wonderful kids and the wife of Zbigniew Pisarski, President of the Casimir Pulaski Foundation in Warsaw. Together with my husband we work, raise our children and whenever possible back-pack around the world (we have visited more than 70 countries already and counting).

Mountains are our greatest passion. We have travelled through Karakorum, the Himalayas, reached Kilimanjaro and wondered deep into Siberia & Alborz Range in Iran. With our daughter we are currently working on reaching the “Crown of Polish Mountains”  – 28 peaks- the highest one of each mountain range in Poland.  Mountain trekking reveals a lot about people- it tell a story of our strengths & weaknesses. Mountains have provided me with the best leadership experience & taught me about the consequences of the lack of it. They continue to inspire me to look from a more broad perspective on myself & my mission in life.

KP

Contact

Katarzyna Pisarska

Founder & Director European Academy of Diplomacy
Oleandrów 6, 00-629 Warszawa Poland

Katarzyna Pisarska

Contact

Katarzyna Pisarska

Founder & Director European Academy of Diplomacy
Oleandrów 6, 00-629 Warszawa Poland

Katarzyna Pisarska